מתחברים לנשמה מסמכי העמותה

עמותת "עם ישראל מתחברים לנשמה" הינה עמותה רשומה ופועלת כחוק לפי נהלי ניהול עמותות, מצ"ב מסמכים שונים המתארים את ניהול העמותה.

מסמכי ניהול עמותה